Företag och hälsa

Bra ledarskap ger välmående medarbetare

Ett flertal studier visar att ledarskapet på en arbetsplats är av stor betydelse för hur medarbetarna mår, och därmed hur de presterar på arbetet. För att ha en välfungerande organisation, där alla medarbetare kan lita på varandra och således känna sig trygga och motiverade att prestera väl, måste cheferna både på lägre nivå och på hög nivå tänka på vilken typ av ledarskap som de utstrålar.

Enligt en studie som genomfördes 2015 av ett konsultbolag, är människor som trivs med sin chef mindre stressade och mer motiverade än andra. Det motsatta är också sant: personer som är missnöjda med sin chef blir istället olyckliga. Ett exempel på ett ledarskap som kan påverka en arbetsplats negativt är en chef som anser att man alltid bör hålla sina medarbetare på tårna, till exempel genom att vara snål med positiv feedback, kritisera anställda inför deras kollegor och ställa orimliga krav. Detta leder bara till att medarbetarna på arbetsplatsen blir stressade, vilket påverkar deras arbetsprestation negativt. Flera undersökningar har också visat att ledarskapet på arbetet påverkar anställdas fritid i mycket högre utsträckning än man tidigare trott. De som är missnöjda med sin chef på arbetsplatsen var generellt mer stressade och mindre lyckliga än andra även på fritiden. Det förklaras enkelt av att man för med sig det ilskna och irriterade humör man fått under arbetsdagen hem, vilket drabbar ens partner och ens barn.team-866663_640

Hur ska man då göra för att vara en bra chef? Enligt undersökningen var de två främsta anledningarna till att anställda var missnöjda med sin chef otydlighet och brist på feedback. Den viktigaste faktorn för att vara en bra chef verkar således vara kommunikation; att vara tydlig och att ge medarbetarna feedback på deras arbete. Detta skapar en trygg relation mellan medarbetaren och chefen, eftersom medarbetaren vet precis var han eller hon står. En god relation till sin chef sprider sig på samma sätt till medarbetarens privatliv och skapar en god spiral – när man mår bra på jobbet mår man bra hemma och mår då ännu bättre när man nästa gång går till jobbet.

Om du känner att du vill förbättra din ledarskapsförmåga för att lättare skapa välmående medarbetare kan du gå en ledarskapsutbildning i Stockholm hos Teamout.

Taggar: , , , , ,