Inlägg taggade med "Välbefinnande"

Bra ledarskap ger välmående medarbetare
Företag och hälsa

Bra ledarskap ger välmående medarbetare

Ett flertal studier visar att ledarskapet på en arbetsplats är av stor betydelse för hur medarbetarna mår, och därmed hur de presterar på arbetet. För att ha en välfungerande organisation, där alla medarbetare kan lita på varandra och således känna sig trygga och motiverade att prestera väl, måste cheferna både […]

Ergonomi
Företag och hälsa

Ergonomi

Din arbetsplats är troligen stället som du spenderar huvuddelen av din vardag på. Om du har förmånen att ha ett arbete att gå till är chansen stor att det är där du befinner dig under en hel del timmar varje vecka – och då gäller det att den är utformad […]