Företag och hälsa

Arbetsmiljö för egenföretagare
Företag och hälsa

Arbetsmiljö för egenföretagare

Som egenföretagare är det lätt att glömma bort att man faktiskt har en arbetsmiljö. Kanske jobbar man hemifrån eller från olika caféer. Man kanske jobbar långa dagar och glömmer bort att ta ut semester. Det är dock viktigt att komma ihåg att jobbet är ett jobb och ska behandlas som […]

Portrait Of Multi-Cultural Business Team In Office
Företag och hälsa

Mångfald på jobbet leder till ökat välmående

Att ta tillvara på personalens olika kulturella bakgrunder och erfarenheter kan vara lönsamt, både ur ett ekonomiskt och hälsomässigt perspektiv. Det menar Mine, Sydsveriges största mångfaldsnätverk av företag och organisationer som verkar för att utöka inkluderingen i arbetslivet. De arbetar exempelvis med mentorskap, där utrikesfödda adepter och yrkesverksamma mentorer från […]

Woman mannequins one black and three white
Företag och hälsa

Rasism på jobbet, och hur du hanterar det

En arbetsplats ska vara en trygg plats att vara på, för alla. Det är ett ställe där vuxna människor möts, men tyvärr så verkar det inte alltid som det. Det kan börja som ett förklätt skämt, en liten kommentar eller antydan, eller som riktig mobbning. Rasism är tyvärr ganska vanligt […]

Man fishing on sunset
Företag och hälsa

Företagsaktiviteter

Den vanliga aktiviteten för företag innehåller musik, berättande röster och ekande skratt. Inget ont i det. Men tystnaden tillsammans kan faktiskt stärka ett team mer än någonsin. Vi reflekterar lite kort över sjön, dess spännande aktiviteter och helande kraft. Man behöver inte älska en hel skaldjursplatå eller ens tycka om […]

Mobbning på jobbet
Företag och hälsa

Mobbning på jobbet

De flesta associerar mobbning med barn men sanningen är tyvärr att mobbning är ett lika stort problem för vuxna. Definitionen av mobbning är en kränkande särbehandling där en eller flera personer utsätts för trakasserier. Det kan ske i många olika miljöer men vanligast är det på arbetsplatsen eller skolan. Konsekvenserna […]

Bra ledarskap ger välmående medarbetare
Företag och hälsa

Bra ledarskap ger välmående medarbetare

Ett flertal studier visar att ledarskapet på en arbetsplats är av stor betydelse för hur medarbetarna mår, och därmed hur de presterar på arbetet. För att ha en välfungerande organisation, där alla medarbetare kan lita på varandra och således känna sig trygga och motiverade att prestera väl, måste cheferna både […]

Sjukvård på arbetstid?
Företag och hälsa

Sjukvård på arbetstid?

Att få gå till doktorn om man är sjuk anser nog de flesta vara en rättighet. Men det är inte självklart att man får gå till doktorn på arbetstid utan att få avdrag på lönen. Det är nämligen ingen lagstadgad rättighet att genomföra läkarbesök eller tandläkarbesök på betald arbetstid. Reglerna […]

Mat på arbetsplatsen
Företag och hälsa

Mat på arbetsplatsen

Att ha friska, välmående och effektiva medarbetare är en självklarhet för alla företag som vill att dess viktigaste resurs, personalen, ska fungera väl. Maten är en viktig fråga när det gäller just personalens välmående på jobbet. Flera studier har visat att människor har svårare att koncentrera sig om de är […]

Friskvård
Företag och hälsa

Friskvård

Företag har blivit allt bättre på att arbeta för sina anställdas hälsa. Medan många företag tidigare tänkte sig att medarbetarna skulle arbeta så hårt som möjligt utan att lägga tid och pengar på saker som friskvård har dagens företagsledare insett att friskvården är en viktig aspekt av de anställdas välbefinnande. […]

Ergonomi
Företag och hälsa

Ergonomi

Din arbetsplats är troligen stället som du spenderar huvuddelen av din vardag på. Om du har förmånen att ha ett arbete att gå till är chansen stor att det är där du befinner dig under en hel del timmar varje vecka – och då gäller det att den är utformad […]