Företag och hälsa

Rasism på jobbet, och hur du hanterar det

En arbetsplats ska vara en trygg plats att vara på, för alla. Det är ett ställe där vuxna människor möts, men tyvärr så verkar det inte alltid som det. Det kan börja som ett förklätt skämt, en liten kommentar eller antydan, eller som riktig mobbning. Rasism är tyvärr ganska vanligt och det kan vara svårt att veta hur man ska hantera det, både om man själv är drabbad och när man bara blir en ofrivillig åskådare. Det går aldrig att skydda sig helt mot rasism, men det går att förebygga det till en viss mån. Det finns även steg man ska ta om man upplever rasism.

Tala med din chef

Det är viktigt att varje arbetsplats har en strategi för att motverka rasism och annan diskriminering. Om du har drabbats av rasism är det viktigt att du pratar med din chef, personalansvarig eller en fackombudsman. Det är förståeligt om du inte vågar eller orkar ta upp det med den som utsätter dig för rasism och du ska kunna känna dig trygg med att vända dig till din chef. Du ska även kunna känna dig trygg i vetskapen om att din chef kommer att göra något åt det. Om du är chef är det viktigt att du sätter upp en bra handlingsplan för hur företaget ska hantera diskriminering, Så hanterar du rasism på jobbet på rätt sätt från början.

Ifall det inte hjälper

Hjälper det inte att tala med din chef, eller om åtgärderna som har insatts inte leder till en förbättring, då kan du anmäla till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Är du med i facket ska ditt fackförbund hjälpa dig med att göra en anmälan. En anmälan till DO kan gå till på lite olika sätt beroende på vad ärendet gäller. DO kan i vissa fall företräda dig i domstol. Det är viktigt att varje företag har en värdegrund som alla anställda följer. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att den värdegrunden följs, både under arbetstid och under schemalagda raster. Alla ska få känna sig trygga och lika värda på jobbet, oavsett ursprung.