Inlägg taggade med "Organisation"

Bra ledarskap ger välmående medarbetare
Företag och hälsa

Bra ledarskap ger välmående medarbetare

Ett flertal studier visar att ledarskapet på en arbetsplats är av stor betydelse för hur medarbetarna mår, och därmed hur de presterar på arbetet. För att ha en välfungerande organisation, där alla medarbetare kan lita på varandra och således känna sig trygga och motiverade att prestera väl, måste cheferna både […]

Företagsutbildningar-fördelar för medarbetare
Utbildningar

Företagsutbildningar-fördelar för medarbetare

Ett företag som inte drar nytta av sin personal fullt ut låter användbara resurser gå dem förbi. Det har fler och fler företagsledare insett, och numera är medarbetarna en av de viktigaste aspekterna för alla verksamheter. Tidigare präglades företagsklimatet av en hierarkisk inställning till organisationens utformning: chefen hade mycket makt […]