Utbildningar

Företagsutbildningar-fördelar för medarbetare

Ett företag som inte drar nytta av sin personal fullt ut låter användbara resurser gå dem förbi. Det har fler och fler företagsledare insett, och numera är medarbetarna en av de viktigaste aspekterna för alla verksamheter. Tidigare präglades företagsklimatet av en hierarkisk inställning till organisationens utformning: chefen hade mycket makt och beslutade vad som skulle göras, och om man var missnöjd med riktningen som företaget tog hade en anställd person begränsade möjligheter att protestera. Medarbetarskapet – tanken att medarbetarna på arbetsplatsen exempelvis tillåts forma arbetsgrupper som sedan har reell påverkan på hur företaget styrs – hade ännu inte slagit igenom och organisationerna var inte alls lika platta som vi vant oss vid på senare tid.

 

I mer rigida företagsklimat tenderar synpunkter att vara ovälkomna eftersom de stör maktkoncentrationen hos chefen, och personalens roll har traditionellt varit att följa order från högre ort och sköta sitt jobb efter klara instruktioner. I takt med att organisationsforskningen har visat på nya resultat har den inställningen till arbete förändrats. Att medarbetarna får mer att säga till om är nu snarare regel än undantag, och det leder till ett mer interaktivt samtalsklimat på arbetsplatserna. Samtidigt har chefens makt inte underminerats: det finns fortfarande chefer med ansvar, men hierarkin har luckrats upp i syfte att förbättra förutsättningarna till ett lönsamt och trivsamt företag,

 

För att medarbetarnas synpunkter ska vara giltiga krävs det dock att de har rätt kompetens för jobbet. Ett problem har tidigare varit att de inte har fått möjlighet att gå relevanta ledarskapsutbildningar, vilket har försvårat arbetet att ta tillvara på den stora resurs som personalen faktiskt utgör. Det har nu underlättats kraftigt när nya utbildningar, skräddarsydda för att passa företag i utveckling, erbjuds. Ett exempel är Advantum Kompetens, där företagens – och dess anställdas – nyfunna kunskapstörst får släckas i form av en strid ström av olika utbildningar och evenemang. För medarbetare finns det ett stort antal föreläsningar och seminarier inriktade på kompetensutveckling.medarbetare

 

När fler medarbetare får inflytande över beslut och riktning inom företaget höjs taket för diskussionen, och det går lättare att flytta fram positionerna när fler röster får komma till tals. Där en chef tidigare kunde ta dåliga beslut oemotsagd tar sig dagens företag ofta för saker först efter att ha samlat in synpunkter från olika håll och kanter. Om kompetensen hos medarbetarna är god kan det leda till en mängd olika positiva effekter. Lönsamheten på företaget förbättras tack vare att dolda resurser tas tillvara på, och trivseln ökar hos medarbetarna. På så sätt blir medarbetarskap en plusaffär för alla parter.

Taggar: , , , , ,