Pension

Tjänstepension

Alla i Sverige har rätt till allmän pension, som är baserad på din taxerade inkomst. Även de som har haft en mycket låg inkomst under sitt arbetsliv får en del av den allmänna pensionen, som kallas garantipension. De som innehar en anställning har oftast också förutom den allmänna pensionen en […]