Pension

Tjänstepension

Alla i Sverige har rätt till allmän pension, som är baserad på din taxerade inkomst. Även de som har haft en mycket låg inkomst under sitt arbetsliv får en del av den allmänna pensionen, som kallas garantipension. De som innehar en anställning har oftast också förutom den allmänna pensionen en tjänstepension, som utformas enligt ett avtal mellan den anställde och arbetsgivaren. Tjänstepensionen kallas därför också för avtalspension. Många arbetsplatser baserar tjänstepensionen på kollektivavtal skapade mellan ett fackförbund och arbetsgivaren. Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal som ingår i kollektivavtal i Sverige, och de täcker in majoriteten av landets arbetsplatser. Tjänstepensioner som täcks in av kollektivavtal kallas allmänna pensionsplaner, och dessa gäller privatanställda arbetare, privatanställda tjänstemän, kommun- och landstingsanställda och statligt anställda. Om du inte omfattas av något av dessa avtal kan du dock ändå ha ett individuellt avtal med din arbetsgivare.

Tjänstepensionen kan betalas in på två sätt. Antingen genom att pensionen består av ett visst belopp, oftast en andel av slutlönen. Detta sätt att betala ut pensionen kallas förmånsbestämd pension, och är till fördel för arbetstagaren, som kan förutse hur stor pensionen kommer att bli, medan den är till nackdel för arbetsgivaren, som kan behöva betala ett större belopp än förutspått. Förmånsbestämd pension är dock inte vanligt idag. Det vanligaste är istället premiebestämd pension, som innebär en större osäkerhet för arbetstagaren och en mycket större säkerhet för arbetsgivaren. Detta eftersom en premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren sätter in en viss premie åt arbetstagaren, och pensionens storlek beror sedan på avkastningen på dessa premier.Tjänstepension 2

Som egenföretagare är det viktigt att tänka på att du själv måste kompensera för att du inte får tjänstepension genom till exempel eget sparande. Det är överhuvudtaget viktigt att vara insatt i vilken typ av pension man kommer att få och hur den betalas ut, som visats ovan. Hos Solidar pension får du svar på dina frågor och funderingar kring din kommande pension.

I takt med att den allmänna pensionen blir allt mindre blir tjänstepensionen en allt viktigare del av din pension för att du ska kunna behålla din levnadsstandard även efter att du har slutat jobba. Försäkra dig därför om att dina villkor är så bra som de kan bli, och se till att spara pengar själv om du är egenföretagare.

Taggar: , , , , , , , ,