Företag och hälsa

Sjukvård på arbetstid?

Att få gå till doktorn om man är sjuk anser nog de flesta vara en rättighet. Men det är inte självklart att man får gå till doktorn på arbetstid utan att få avdrag på lönen. Det är nämligen ingen lagstadgad rättighet att genomföra läkarbesök eller tandläkarbesök på betald arbetstid.

Reglerna varierar istället från arbetsplats till arbetsplats, beroende på om arbetsgivaren har skrivit under ett kollektivavtal eller inte. I Byggavtalet ingår till exempel vissa fall som kan ge ”permission” för att gå till läkaren på betald arbetstid. Permission är vanligt inom flera andra kollektivavtal. De särskilda omständigheter som kan berättiga ett läkarbesök är till exempel förstagångsbesök till läkare vid akuta sjukdomsfall eller olyckor och hälsoundersökningar av företagshälsovården (efter kallelse). Även läkarbesök som en följd av en remiss från företagshälsan (eller en annan läkare om företagsläkare inte finns tillgänglig) räknas in i undantagsfallen, och högst tre återbesök efter detta.crutches-538883_1280

Värst förhållanden har de som är kommunanställda. Där tillämpas regeln att de enda läkarbesök som får genomföras på betald arbetstid är mammografier och akuta besök. För anställda med en kronisk sjukdom som kräver regelbundna läkarbesök, till exempel diabetes, innebär det att kontroller, provtagningar och annat som är en del av att sköta sin sjukdom, endast kan genomföras på arbetstid genom att ta tjänstledigt med löneavdrag eller genom att ta semester. Vissa variationer kan förekomma mellan olika kommuner, men detta är de vanligaste reglerna.

Reglerna för de som har staten som arbetsgivare är mer generösa. Där gäller att en arbetstagare får vara ledig utan löneavdrag för vissa läkar- och tandläkarbesök om det behövs. Exempel på de typer av besök som ger rätt till betald ledighet är läkarbesök, företagshälsovård, öppen vård, mödravårdscentral, blodgivning, akuta tandbesvär och undersökningar eller behandlingar efter remiss av läkare. Dock förekommer det lilla villkoret att det är upp till arbetsgivaren att i varje fall avgöra om läkarbesöket är nödvändigt och således berättigar till ledighet utan löneavdrag.

Om du jobbar för en arbetsgivare som inte tillåter läkarbesök utan avdrag på lönen kan lösningen vara den tjänst som erbjuds på Kry.se. Där kan du nämligen få läkarkonsultation, recept och remiss (om det behövs) via ett videosamtal med en läkare. Det betyder att du kan genomföra ett läkarbesök utan att ens lämna din arbetsplats.

Taggar: , , , , ,