Företag och hälsa

Mobbning på jobbet

De flesta associerar mobbning med barn men sanningen är tyvärr att mobbning är ett lika stort problem för vuxna. Definitionen av mobbning är en kränkande särbehandling där en eller flera personer utsätts för trakasserier. Det kan ske i många olika miljöer men vanligast är det på arbetsplatsen eller skolan. Konsekvenserna av mobbning kan vara hårda och det förekommer årligen mängder av självmord som är direkt relaterade till kränkningar på bland annat arbetsplatsen. Under 2007 förekom exempelvis 1443 stycken självmord och av dessa kunde man hitta upp till 300 fall som hade koppling till mobbning. Man tror även att många tiotusentals långtidssjukskrivningar har en koppling till detsamma.

jobbing.se

Olika teorier

Vad kan göra för att förhindra mobbning på bland annat arbetsplatsen? Här går meningar isär, det finns många olika teorier som tar sig an ämnet. Ett hjälpmedel kan vara att först adressera vilken typ av mobbning det handlar om. Ibland kan det handla om exkludera någon från sociala sammanhang men mobbning kan också vara sexuell. Vad beror mobbning på då? Ofta handlar det om samma faktorer som spelar in hos barn, exempelvis en dålig sammanhållning i gruppen. Det kan göra att folk börjar må allmänt dåligt och i hopp om att lösa problemet utses en syndabock. Det kan också vara en skapad situation av en manipulativ människa som av olika anledningar väljer att vända gruppen mot en eller fler individer. Ska man då sära på sina skrivbord på arbetsplatsen och endast ägna sig åt sitt arbeta och inget annat? Sanningen är att det finns mycket man kan göra för att förhindra mobbning.

Förhindra mobbning på arbetsplatsen

Man har märkt att platta organisationer upplever mindre mobbning är hierarkiska. Med färre chefer minskar risken att några utnyttjar sin position för att mobba dem som är lägre ned i företaget. Sverige har legat i framkant när det kommer till att förhindra mobbning bland vuxna. I 1993 kopplade Sverige ihop fenomenet med det stigande sjuktalet och gjorde kränkande särbehandling till ett arbetsmiljöbrott. Trots detta är det extremt få som har dömts för brottet. Lagen kategoriserar olika typer av mobbning och bland dessa finner vi bland annat negligering, utfrysning, åsidosättande, förolämpningar, försök att injaga rädsla och överkritiskt bemötande. Att ägna sig åt detta bryter mot arbetsmiljölagen som arbetar för en bra arbetsmiljö för alla. Om du är utsatt för mobbning bör du dokumentera allt och kontakta en organisation som kan hjälpa dig föra din talan. Det kan också vara aktuellt att skaffa en advokat för att föra en talan om skadestånd. Det förs just nu en debatt om att stärka lagstiftningen för att få bukt med problemet.