Företag och hälsa

Mat på arbetsplatsen

Att ha friska, välmående och effektiva medarbetare är en självklarhet för alla företag som vill att dess viktigaste resurs, personalen, ska fungera väl. Maten är en viktig fråga när det gäller just personalens välmående på jobbet. Flera studier har visat att människor har svårare att koncentrera sig om de är hungriga, av den enkla anledningen att de då koncentrerar sig mer på sin hunger. Vid olika minnestester har det också visat sig att människor som är hungriga begår misstag, något man självklart vill undvika på arbetsplatsen. Stora företag i Sverige idag, som Volvo och Astra Zeneca, har insett detta och arbetar med matfrågan på ledningsnivå. De förstår med andra ord att organisationen och företagsledningen kan göra mycket för att påverka vad och hur deras medarbetare äter, och således hur de mår och hur arbetseffektiva de blir. Enligt ledaren för matsatsningen på Volvo, Leif Friis, kan bolaget spara 200 miljoner kronor bara genom att öka personalens frisknärvaro med 1 %, vilket gör det tydligt att det är värt att göra investeringar i att förbättra maten på arbetsplatsen.

Det som konkret bör finnas på arbetsplatsen för att möjliggöra en hälsosam matkultur är framförallt en lugn och avskild plats där de anställda kan äta lunch och mellanmål. Detta minskar stress både under själva måltiderna och under dagen som helhet, genom att medarbetarna får en paus. En annan konkret åtgärd som kan vidtas från företagets sida är att se till att det finns hälsosamma alternativ för mellanmål. Om det till exempel finns en godisautomat på arbetsplatsen kan den bytas ut mot en fruktkorg. Kaffe, som finns på de flesta arbetsplatser, är dock positivt för koncentration och prestationsförmåga, så länge det intas i lagom mängd. Ytterligare en punkt som sannolikt kan förbättras är vad som bjuds på vid möten, vilket vanligtvis är någon form av fika men som kan bytas ut mot frukt, nötter eller annat. Om du som företagare vill hitta fler idéer på vad man bjuda på som alternativ, finns en mängd recept på mellanmål och annat på Matklubben.se.Mat på arbetsplatsen 2

Förutom dessa synliga förändringar måste företaget, för att förändringen ska bli varaktig, också börja arbeta med matkulturen organisatoriskt. Matfrågan bör till exempel inkluderas i företagets policydokument, där åtgärderna ovan befästs. Företagsledningen bör också ge personalansvarig eller friskvårdsansvarig i uppdrag att se över vilka speciella omständigheter på företaget som man behöver ta hänsyn till inför arbetet med maten, samt lägga upp en plan för detta. Det är också viktigt att ledningen inte släpper frågan efter detta, utan fortsätter att stötta de åtgärder som vidtas. Med dessa förändringar kan man skapa en hälsosam matkultur på sin arbetsplats och få ett bättre ekonomiskt resultat tack vare välmående anställda.