Företag och hälsa

Friskvård

Företag har blivit allt bättre på att arbeta för sina anställdas hälsa. Medan många företag tidigare tänkte sig att medarbetarna skulle arbeta så hårt som möjligt utan att lägga tid och pengar på saker som friskvård har dagens företagsledare insett att friskvården är en viktig aspekt av de anställdas välbefinnande. Det ligger förstås i samhällets intresse att hålla människor friska, och därför har det beslutats om lagar som ger företag och myndigheter rätt att ge friskvårdsbidrag skattefritt till sina anställda. På så sätt kan medarbetare exempelvis ta emot medlemskap på gym eller fitnessklubbar i form av kuponger som sedan är avdragsgilla.

 

Det finns också en ekonomisk aspekt i det hela. Studier har visat att personal som får tillgång till friskvård – som nyttiga förfriskningar och tillgång till träning – arbetar mer effektivt än andra när de väl är på jobbet, samt att de är sjukskrivna mindre. Det blir en plusaffär för alla inblandade. En sjukdag är nämligen ekonomiskt negativt för alla parter: företaget förlorar en resurs som inte kan bidra till företaget, samhället måste bekosta sjukersättning, och medarbetaren själv får sällan ut full lön eftersom han eller hon inte kan utföra sitt normala arbete. Att arbeta i förebyggande syfte har därför gett positiva utslag.cykel_b

 

I företagsbranschen finns det dock en inneboende misstänksamhet mot kortsiktiga kostnader, och det är inte alltid som företagen är snabba på att ge sina anställda friskvårdsbidrag. Eftersom det krävs ett långsiktigt perspektiv för att se resultaten av en satsning på sina medarbetares hälsa kan det dröja ett tag innan alla företag har insett värdet av det. Man kan dock konstatera att fler och fler företagsledare väljer att sätta av en slant i budgeten för att på så sätt få tillbaka en avkastning i form av effektivare anställda i framtiden.

 

Det finns vissa restriktioner för att företag ska kunna ge sina anställda förmåner. Eftersom Skatteverket av naturliga skäl vill att de riktade insatserna från statligt håll ska hamna rätt – skatteförmånerna som gör att motionskort är avdragsgilla ska inte leda till att företag kan komma undan skatteplikten – är det bara vissa avgränsade områden som är giltiga. I Skatteverkets regelverk står det att ”motion av enklare slag” är undantaget skattekrav och utvecklar att det kan röra sig om alltifrån badminton och tennis till fotboll och innebandy. Andra kategorier som inkluderas är dans och qigong.
Skatteverket reglerar också den maximala summan som friskvårdsbidraget får uppgå till. Den är inte exakt specificerad utan får uppgå till ett ”mindre värde”, vilket varierar beroende på aktiviteten som åsyftas. Därför kan det maximala beloppet skilja sig åt mellan exempelvis massage och squash.

Taggar: , , , , ,