Okategoriserade

Kontorslandskapets arbetsmiljö

Det råder delade meningar huruvida kontorslandskap är positivt eller negativt för arbetsmiljön. Många anser att det är en vanesak, medan andra anser att det är omöjligt att vänja sig vid att sitta i en så öppen miljö ifall man tidigare haft ett eget kontor och vant sig vid det. Oftast är det arbetsplatsens chef som bestämmer hur kontoret ska utformas och då gäller det att ta hänsyn till hur medarbetarna vill ha det om det är dags att göra om på kontoret. Som chef är det viktigt att inte bara toppstyra eller välja det enklaste alternativet utan även att reflektera över vad som skulle passa de anställda och företaget bäst. På en arbetsplats där många av arbetsuppgifterna sker i grupp kan det till exempel spara både tid och utrymme om alla sitter samlade i ett kontorslandskap. Men på de arbetsplatser då personalen behöver mycket lugn och ro för att sitta och skriva eller producera kan det vara mer lämpligt med enskilda kontor. En bra metod innan man inför öppet kontorslandskap kan vara att låta personalen testa under en period för att sedan utvärdera.

Fördelar med att sitta i ett kontorslandskap

I ett öppet kontorslandskap blir det lättare att umgås. Alla sitter samlade och man behöver inte ringa eller maila kollegan som tidigare satt i andra änden av huset. Det leder till en mer social miljö och det blir lättare att ta kontakt med kollegor för att till exempel be om hjälp med något. Ingen hamnar heller utanför på grund av att den sitter mycket längre bort än alla andra. Personalen måste också städa och hålla ordning på ett annat sätt än tidigare då alla ens saker nu får en begränsad yta. I vissa fall har man inte heller samma skrivbord från dag till dag vilket gör att man får ha för vana att alltid plocka undan efter sig i slutet av arbetsdagen.

Nackdelar med kontorslandskapet

Den största nackdelen med kontorslandskap, som många ser det, är att det riskerar att bli en högre ljudvolym och man kan få svårare att koncentrera sig på sitt arbete. Den som är van att spela musik medan den jobbar kan inte längre göra det om det inte är okej för de andra kollegorna, utan blir hänvisad till hörlurar i sådana fall. För den som vill ha det helt tyst omkring sig för att kunna koncentrera sig blir det svårt att skärma av då det blir mer prat och spring runt omkring en. Att höra diskussioner om akut tandvård, läkarbesök och annat som man tidigare bara behövde höra om i fikarummet kan nu diskuteras hela tiden. Det blir också svårare att få vara ifred om man har en arbetsuppgift som kräver extra koncentration då man inte kan stänga dörren om sig utan kollegorna kan alltid komma och avbryta en.