Okategoriserade

Minska ner stressen på arbetsplatsen
Okategoriserade

Minska ner stressen på arbetsplatsen

I dag är det allt fler som mår dåligt på och av sitt arbete. Det kan bero på många olika saker men man kan inte bortse från att en av de vanligaste anledningarna är att man har allt för mycket att göra och att stressen tar då överhanden. Man känner […]

Öka sammanhållningen med teambuilding
Okategoriserade

Öka sammanhållningen med teambuilding

Bra sammanhållning på jobbet leder ofta till en bättre arbetsmiljö och företaget vinner på detta genom att medarbetarna är glada, kommer överens eller i alla fall kan samarbeta med varandra tillräckligt bra för att komma framåt, samt trivs på jobbet. Sätt att öka sammanhållningen kan vara genom teambuilding, konferenser och […]

Såhär skapar du en trivsam miljö på arbetsplatsen
Okategoriserade

Såhär skapar du en trivsam miljö på arbetsplatsen

Många av oss tycker säkert om våra arbetsplatser, men oftast är det något eller några saker som brukar skava i vår relation till vårt arbete. Nedan listas olika typer av förbättringsförslag som du kan gå igenom och sedan införa på jobbet efter bästa förmåga. Ordningsgrupper Genom att skapa flera olika […]

Trivsel på jobbet är viktigt
Okategoriserade

Trivsel på jobbet är viktigt

Alla vill väl ha en trivsam arbetsplats där man spenderar mest tid av året. Har man inte det kan det till slut leda till ohälsa och kanske sjukskrivning. Det blir en ond spiral och det kan vara svårt att få tillbaka arbetsglädje och gemenskap hos de anställda på arbetsplatsen. Därför […]

Kontorslandskapets arbetsmiljö
Okategoriserade

Kontorslandskapets arbetsmiljö

Det råder delade meningar huruvida kontorslandskap är positivt eller negativt för arbetsmiljön. Många anser att det är en vanesak, medan andra anser att det är omöjligt att vänja sig vid att sitta i en så öppen miljö ifall man tidigare haft ett eget kontor och vant sig vid det. Oftast […]