Okategoriserade

Öka sammanhållningen med teambuilding

Bra sammanhållning på jobbet leder ofta till en bättre arbetsmiljö och företaget vinner på detta genom att medarbetarna är glada, kommer överens eller i alla fall kan samarbeta med varandra tillräckligt bra för att komma framåt, samt trivs på jobbet. Sätt att öka sammanhållningen kan vara genom teambuilding, konferenser och kickoffs.

Att arbeta i grupp

Det är inte alla arbetsuppgifter på ett företag som kräver att personalen arbetar aktivt i grupp, men det finns klara fördelar med att kunna samarbeta, medarbetare emellan. Det kan hända saker som gör att människor måste jobba tillsammans på olika extrauppgifter eller projekt. Att grupparbete av olika slag dessutom höjer den sociala kompetensen är heller inget som skadar.

Teambuilding

Att använda sig av teambuilding kan föra en grupp framåt, främja samarbetet och sammanhållningen. Teambuilding går ut på att föra människor samman, få dem att samarbeta och få ett klart bättre socialt samspel. Enkelt uttryckt att få folk att lära känna varandra, tolerera varandra och kunna jobba tillsammans vare sig det gäller små grupparbeten i skolklassen eller större projekt på arbetsplatsen. Det kan handla om enkla händelser som olika lekar eller om större saker som mer eller mindre överlevnadsövningar under flera dygn. Under en teambuilding kan såklart allt hända, och om någon slår ut en tand eller ramlar är det bra att känna till hur man snabbt får tag på tandläkare sundbyberg exempelvis.

Gruppdynamik

För att förstå varför teambuilding är viktigt för en grupp är det bra att sätta sig in i hur en grupp fungerar, gruppdynamik och psykologiska processer, vilket kan vara ganska invecklat.

Väldigt enkelt kan det beskrivas enligt forming, storming, norming och performing.

Forming innebär att gruppen formas. Gruppen är peppad, nyfiken och positiv. Information samlas in och medlemmarna är förhållandevis försiktiga mot varandra för att undvika konflikter. Allt är bra.

Stormingfasen innebär att folk har blivit så bekväma med varandra att de vågar säga sin åsikt, bråka och reta sig på varandra. Konflikter är inte ovanligt och även rena bråk.

Norming inträffar när gruppen har klarat av sina svårigheter, skrikit av sig och börjar fokusera på själva uppgiften. Vem gör vad, vem är bäst på att göra vad och vem har vilken roll i gruppen? Norming kännetecknas av ett lugn och att alla vet var de har varandra.

Performing är det sista stadiet, och nu är gruppen redo att prestera fullt ut. Alla olika roller, både arbetsmässigt och socialt är befästa och samspelet flyter på bra. Gruppen kan tackla det mesta som kastas åt den.

Genom att ägna lite tid åt teambuilding kan resultat och arbetsmiljö, och givetvis arbetsplatsens klimat komma att förbättras ganska mycket och som arbetsgivare eller högre chef kan det vara bra att arrangera events och tillfällen som utvecklar gruppen. Det finns företag som är specialiserade att genomföra events av det här slaget så att det är inget du som arbetsgivare behöver rodda med. Att låta proffsen ta över gör också att du som arbetsgivare eller chef inte skylls för allting under stormingfasen då alla konflikter uppstår.

Lycka till och ha så roligt.