Okategoriserade

Trivsel på jobbet är viktigt
Okategoriserade

Trivsel på jobbet är viktigt

Alla vill väl ha en trivsam arbetsplats där man spenderar mest tid av året. Har man inte det kan det till slut leda till ohälsa och kanske sjukskrivning. Det blir en ond spiral och det kan vara svårt att få tillbaka arbetsglädje och gemenskap hos de anställda på arbetsplatsen. Därför […]

Kontorslandskapets arbetsmiljö
Okategoriserade

Kontorslandskapets arbetsmiljö

Det råder delade meningar huruvida kontorslandskap är positivt eller negativt för arbetsmiljön. Många anser att det är en vanesak, medan andra anser att det är omöjligt att vänja sig vid att sitta i en så öppen miljö ifall man tidigare haft ett eget kontor och vant sig vid det. Oftast […]