Senaste inläggen

Bra ledarskap ger välmående medarbetare
Företag och hälsa

Bra ledarskap ger välmående medarbetare

Ett flertal studier visar att ledarskapet på en arbetsplats är av stor betydelse för hur medarbetarna mår, och därmed hur de presterar på arbetet. För att ha en välfungerande organisation, där alla medarbetare kan lita på varandra och således känna sig trygga och motiverade att prestera väl, måste cheferna både […]

Sjukvård på arbetstid?
Företag och hälsa

Sjukvård på arbetstid?

Att få gå till doktorn om man är sjuk anser nog de flesta vara en rättighet. Men det är inte självklart att man får gå till doktorn på arbetstid utan att få avdrag på lönen. Det är nämligen ingen lagstadgad rättighet att genomföra läkarbesök eller tandläkarbesök på betald arbetstid. Reglerna […]

Mat på arbetsplatsen
Företag och hälsa

Mat på arbetsplatsen

Att ha friska, välmående och effektiva medarbetare är en självklarhet för alla företag som vill att dess viktigaste resurs, personalen, ska fungera väl. Maten är en viktig fråga när det gäller just personalens välmående på jobbet. Flera studier har visat att människor har svårare att koncentrera sig om de är […]

Tjänstepension
Pension

Tjänstepension

Alla i Sverige har rätt till allmän pension, som är baserad på din taxerade inkomst. Även de som har haft en mycket låg inkomst under sitt arbetsliv får en del av den allmänna pensionen, som kallas garantipension. De som innehar en anställning har oftast också förutom den allmänna pensionen en […]

Företagsutbildningar-fördelar för medarbetare
Utbildningar

Företagsutbildningar-fördelar för medarbetare

Ett företag som inte drar nytta av sin personal fullt ut låter användbara resurser gå dem förbi. Det har fler och fler företagsledare insett, och numera är medarbetarna en av de viktigaste aspekterna för alla verksamheter. Tidigare präglades företagsklimatet av en hierarkisk inställning till organisationens utformning: chefen hade mycket makt […]

Friskvård
Företag och hälsa

Friskvård

Företag har blivit allt bättre på att arbeta för sina anställdas hälsa. Medan många företag tidigare tänkte sig att medarbetarna skulle arbeta så hårt som möjligt utan att lägga tid och pengar på saker som friskvård har dagens företagsledare insett att friskvården är en viktig aspekt av de anställdas välbefinnande. […]

Ergonomi
Företag och hälsa

Ergonomi

Din arbetsplats är troligen stället som du spenderar huvuddelen av din vardag på. Om du har förmånen att ha ett arbete att gå till är chansen stor att det är där du befinner dig under en hel del timmar varje vecka – och då gäller det att den är utformad […]